Vilkår for innsending av bilder til Akebakker.no - Akebakker.no

Finn en akebakke:

 Foto: Phillip Kofler / Pixabay.com Foto: Phillip Kofler / Pixabay.com

Vilkår for innsending av bilder til Akebakker.no

Når du sender inn bilder til Akebakker.no aksepterer du følgende vilkår:

Personopplysningene Akebakker.no får ved tjenesten blir kun brukt til å gjennomføre tjenesten. Det vil si å kreditere fotografer og registrere tidspunkt for mottak av bilder samt epost og navn på innsender.

Du skal ikke sende inn bilde(r) uten at personen(e) som er i bildet godkjenner at bildet sendes inn. Hvis personen(e) er under 15 år, skal du ha godkjennelse fra foresatte. Dersom du sender inn bilde mot noens ønske, vil vi ikke lenger å bruke bilder du sender til oss.

Det er kun tillatt å sende inn bilder du selv har tatt eller bilder hvor fotografen har godkjent innsendingen.

Akebakker.no gjennomgår alle bilder og du er ikke sikret å få bildet publisert. 

F.eks skal du ikke sende inn bilder med følgende innhold eller som kan virke på følgende måte:

– Støtende, krenkende eller kompromitterende.
– Diskriminerende eller rasistiske.
– Voldelige eller pornografiske.
– Reklame/produktplassering.
– Ulovlige aktiviteter.
– Motiver som er andres åndsverk.
– Navn eller telefonnummer.

Akebakker.no forbeholder seg retten til å bruke bildet. Fotograf krediteres. Bildene kan bli gjenbrukt som illustrasjonsbilder på i artikler og annet innhold på Akebakker.no sine hjemmesider og søstersider samt på sosiale medier i forbindelse med deling av innhold fra www.akebakker.no.

Epost: akebrett@akebakker.no