Vilkår for innsending av bilder til Akebakker.no - Akebakker.no

Finn en akebakke:

 Foto: Phillip Kofler / Pixabay.com Foto: Phillip Kofler / Pixabay.com

Vilkår for innsending av bilder til Akebakker.no

Når du sender inn bilder til Akebakker.no aksepterer du følgende vilkår:

Personopplysningene Akebakker.no får ved tjenesten blir kun brukt til å gjennomføre tjenesten. Det vil si å kreditere fotografer og registrere tidspunkt for mottak av bilder samt epost og navn på innsender.

Du skal ikke sende inn bilde(r) uten at personen(e) som er i bildet godkjenner at bildet sendes inn. Hvis personen(e) er under 15 år, skal du ha godkjennelse fra foresatte. Dersom du sender inn bilde mot noens ønske, kan du blokkeres for videre bruk av tjenesten.

Det er kun tillatt å sende inn bilder du selv har tatt eller bilder hvor fotografen har godkjent innsendingen.

Akebakker.no gjennomgår alle bilder og du er ikke sikret å få bildet publisert. Bilder som er publisert kan på ethvert tidspunkt igjen bli fjernet fra nettsiden. Enten etter Akebakker.no sitt eget ønske eller etter henvendelse fra andre brukere av nettsiden.

F.eks skal du ikke sende inn bilder med følgende innhold eller som kan virke på følgende måte:

– Støtende, krenkende eller kompromitterende.

– Diskriminerende eller rasistiske.

– Voldelige eller pornografiske.

– Reklame/produktplassering.

– Ulovlige aktiviteter.

– Motiver som er andres åndsverk.

– Navn eller telefonnummer.

Fotografen beholder sine rettigheter til bildene, og bildene vil bli kreditert med fotografens navn. 

Akebakker.no forbeholder seg også retten til å offentliggjøre alle innsendte bidrag vederlagsfritt, i opprinnelig eller redigert utgave. Bildene kan bli gjenbrukt som illustrasjonsbilder i artikler og annet innhold på Akebakker.no sine hjemmesider og søstersider samt på sosiale medier i forbindelse med deling av innhold fra https://www.akebakker.no/.

Fotografen eller andre berørte kan når som helst be om at et bilde skal fjernes fra våre nettsider.

For spørsmål eller kommentarer send oss en epost: akebrett@akebakker.no

Mer informasjon:

- Personvern / Cookies

- Videoer på Akebakker.no