Informasjon om bilder på Akebakker.no

Vi forsøker hele tiden å sikre at bildene vi bruker har de rette tillatelsene. De fleste bilder som er brukt på denne nettsiden har en slik infoside hvor relevant informasjon listes. Bilder krediteres der det er praktisk mulig, og ved alle krediter finnes et info-ikon som tar deg til en side som den du nå leser på.

For de bakker hvor vi enda ikke har bilder brukes stock-foto fra forskjellige tjenester. Utenom dette vil du finne bilder vi selv har tatt og bilder som tipsere har sendt inn til oss.

Skulle du finne et bilde på denne nettsiden som har feil/mangelfull informasjon eller som du ikke lenger ønsker at skal være en del av vår nettside, så ta kontakt med oss umiddelbart på epost: akebrett@akebakker.no. Det er meget viktig for oss at bildebruken er riktig.

Les også denne: https://www.akebakker.no/bildevilkaar.html


Bildedata

 Foto: Noel Bauza / Pixabay.com