Akebakker.no: Damefallene - Tåsen / Oslo / Oslo

Finn en akebakke:

 Foto: Mysteriumen / Wikimedia

Damefallene

Tåsen / Oslo / Oslo

Foto: Mysteriumen / Wikimedia
Damefallene på Tåsen gir et hvilket som helst menneske med akebrett sommerfugler i magen.

Bakken er laaang, nesten nifst lang. Ta buss 22 eller 25 til Nordbergveien.

Damefallet (eller Damefallene) er en parkmessig trasé som danner en naturlig grenselinje mellom strøkene Nordberg og Sogn i Bydel Nordre Aker i
[----------]

Enjoy! We see you! Ring oss eller kontakt oss på Messenger! :)

[----------]
Oslo. Det går rett nordover fra Ullevålsletta, på tvers av Nils Bays vei, opp forbi Konvallveien, Bregneveien, Nordbergveien og Hamborgveien, og ender til slutt oppe ved krysset Sognsveien/Carl Kjelsens vei/Kongleveien. Damefallet muliggjør dermed et «sammenhengende grøntdrag fra Sognsvann til Ullevålsletta».

Se bilder på Instagram:
#damefallene | #tåsen | #oslo | #oslo | #MinAkebakke | @Akebakker.no

Tekst: Dinside / Wikipedia
Foto: Mysteriumen / Wikimedia
Enjoy..! Hoho! :D
Se flere bakker:
Oslo | Oslo | Vis alle | Alle på kart


Stedsinformasjon

03.02.2018, kl. 09:31 / 23.05.2018, kl. 19:34
13950 / Meld om feil
Ansvarsfraskrivelse / Disclaimer

Akebakker.no kan ikke garantere at all informasjon om akebakkene er 100% korrekt til enhver tid. For kommersielle akebakker oppfordrer vi til å sjekke ytterligere informasjon på den enkeltes nettside. For andre akebakker så er vi avhengig av publikum for å holde informasjonen oppdatert. Oppdager du feil/mangler så ta kontakt med oss! Akebakker.no tar ikke ansvar for eventuelle skader ved aking i bakkene vi informerer om. Aking skjer på eget ansvar, og husk å ta forhåndsregler ved å bruke hjelm og annet sikkerhetsutstyr.