Akebakker.no - Video: Korsbakken

Finn en akebakke:

"Facebook-video" (0 Visninger) » Se på Facebook » Facebook-kanal: Facebook-video

Korsbakken - Øyer / Innlandet

Korsbakken er en to kilometer lang akebakke som starter ved Korsbakkenkrysset i Øyer og slutter ved Midtbygdsvegen. » Se all informasjon om bakken